עיצוב מוצרים מגוונים עבור חברות שונות
לקידומי מכירות.
נטלי שירותי רפואה
עיצוב מחברת עבור לקוחות החברה
עיצוב מחברת מעוצבת בהתאם למיתוג החברה
עיצוב מטריה ללקוחות החברה